Agnieszka Ilska
ID:20951 | Lili31
Activities 70.6  |  Visits 6571  |  Comments 51
Photographer
Jersey,  United Kingdom
About me
Niepop­rawna marzy­ciel­ka, wyr­wa­na z baj­ki i wkle­jona do otaczającej ją codzien­ności. Ry­sująca por­tret włas­ne­go cienia na pod­sta­wie fo­tog­ra­fii wy­kona­nej ze szkła... Amatorka, eksperymentująca :) szanująca każda krytyke, dzieki której uczę sie być lepsza :)
Read more Collapse
Sign up date 05.08.2015
Last logged in date 27.06.2017
Ateliora na Facebook
Visit us on Facebook or Google plus and learn more about events and competitions connected with our portal before others.
Creative Commons Our service allows for including a copyright notice in each photograph based on the Creative Commons solutions. Click on the logo to learn more about the international Creative Commons project.